کمک_علی عبدالرضایی

 

حتی سرکار‌‌‌‌‌ خانم دریا
در جنوبی‌ترین جای جناب اسپانیا
که مجتمعِ آب و آبی‌هاست
طشتی پُر از روغنِ حیوانی‌ست
که در تابه‌ای ریخته باشند و آفتابِ عمود
آتشِ فاق‌کوتاهی
که آدم‌های در حالِ آب‌تنی را سرخ می‌کند
نباید به دوستیٍ این دست‌های آبَکی اعتماد کرد
هیچ خوبی به اندازه‌ی کافی خوب نیست
مثل یک شوخیِ دَم پا گشاد
کمک        دستی‌ست دور
که از گوری تهی درآمد و دارد
بیا بیا می‌کند

 


 

منبع: مجموعه شعر لا اله الا لاو