لا اله الا لاو_علی عبدالرضایی

 مجموعه شعر لا‌ اله‌ الا لاو
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
حروف چین: نوید استاک
چاپ اول: ۱۳۸۸
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلو کتاب لااله الالاو