مرلین مونرو_فاطمه قهرمانی

پیراهنی بلند
جیغ می‌زند مثل زرد
کلاهی دو‌نیم شده
دو زرده
پَری که پَر نمی‌زند سمت قو
موهایی پر از خرما
که بم روسیاه می‌کند
صورتی مثل مرلین
گردنی مثل مونرو
نگاهش، لانه‌ی قو
سینه نمی‌بینم
پنهان شده زیر چین
قِر داده کمر سمت من
که بنویسمش باریک
دست‌هایی نیمه باز
انگشتانی مثل ناز
بی‌صبرانه، بِساز
چه زیبایِ بی‌مصرفی‌ست
پرنسسی که در اتاق خواهرم
دید‌ می‌زند
چَت‌های شبانه‌ام

 

 

MARILYN MONROE

 

A long blouse
That screams of yellow
A hat in halves
Like two yokes
And a feather that doesn’t flap to the swan
A hair full of dates
That puts Bam* to shame
A face like Marilyn
A neck like Monroe
Her gaze a swan’s nest
Can’t see her bosom
Hidden under the fold
Waist swinging toward me
So I write it narrow
Half open hands
Fingers like wands
Impatiently at the instrument
What a useless beauty
The princess in my sister’s room
Watching over my nightly chats

 

Translate by Dr Abol Froushan

 

منبع: صفحه‌ی اختصاصی فاطمه قهرمانی در سایت جهانی شعر