خودمختاری_اران هاداس

 
فراموش کردی
تنوع
گوشت ماهی‌‌
و ده‌ها غذای عجیب و نو را
به‌ یاد نمی‌آوری
آنچه را که ذهنت آغاز کرد
تکه‌ها و طرح‌ها
طرح‌ها و مبنا‌ها
و همه‌ی آنچه که بوده‌ست
دستورالعمل‌های مشخص
می‌رود از خاطر
داراییِ بدن‌ت کفاف نمی‌دهد دیگر
دیگر‌‌ پیسارو نیستی
برش‌ها و مقوا
پارادوکس و چشم‌
همه‌چیز رفته‌ست
فراموش کن
هنر و قطعه
قطعه‌های معمول و زمان‌‌ را
مرگ نقاشی می‌کند
زمان‌ و احساس
قطعه‌ها و پیوند میان‌شان
همه در بایگانی‌ا‌ند

 

یادداشت شاعر: خودمختاری، یک ژنراتور متنی است که به کاربر اجازه می‌دهد تا گزیدهای کوتاه از کتاب ژرژ پرک شامل پازل و ردپاها را انتخاب کند. هنگامی که کاربر روی کلمه “تولید” کلیک می‌کند، برنامه به‌صورت تصادفی از گزیده‌ی ورودی را انتخاب و بر آن‌ها تاکید می‌کند، و یک شعر سه‌گانه از همان کلمات تولید می‌کند.

 

برگردان: مهرداد مهرجو

FROM: SELF-DE-PEREC-ATOR
Eran Hadas

 

You forgot species and fish, the curious dozens and new dishes.
You don’t recall what your mind started.
Pieces and pattern, pattern and elements – all have been.
Memories of well-defined instructions are lost.
What your body had – isn’t supporting, you are no longer playing Pissarro.
Cuts and cardboard, paradox and eyes – all taken.
Forget art and piece, the common parts and other months.
The end is colouring.
Months and sense, link and parts – all recorded
Poet’s Note: Self-DePerec-ator is a text generator which enables the user to select short excerpts from Georges Perec’s Life a User’s Manual, involving puzzles and traces. When the user clicks “generate” the program chooses random words from the input excerpt, highlights them, and generates 3-line poems using those words