لوَندی_ریتا داو

نهایتن، به پیش‌داوری نیازی نیست
نارنجیِ پوست‌کِنده و چارقاچ
زبانه می‌کشد مثل لاله
از لبه‌ی بشقاب چوبی
هر چیز می‌تواند اتفاق بیفتد
بیرون
آفتاب جمع می‌کند بساط‌ش را
و شب می‌پاشد نمک
در سراسرِ آسمان
قلب‌م نغمه‌ای را زمزمه می‌کند
که سال‌هاست نشنیده‌ام دیگر
اندامِ رامِ سکوت را
بیا بو کنیم و بخوریم
راه‌هایی هست
که لحظه را لوَند کنی
لذت در مواجهه است

 

برگردان: ساناز مصدق

 

 

Flirtation
A poem by Rita Dove

 

After all, there’s no need
to say anything
at first. An orange, peeled
and quartered, flares
like a tulip on a wedge wood plate
.Anything can happen
Outside the sun
has rolled up her rugs
and night strewn salt
across the sky. My heart
is humming a tune
!I haven’t heard in years
— Quiet’s cool flesh
.let’s sniff and eat it
There are ways
to make of the moment
a topiary
so the pleasure’s in
.walking through