معنای زندگی چیزی جز معنا دادن به زندگی نیست_علی عبدالرضایی

همه منتظر معجزه‌اند که زندگی‌شان شاد شود اما تنها عده‌ی قلیلی که آن را خلق می‌کنند شاد می‌شوند، بقیه در اندوه، آبتنی کرده و بر این باورند که نابغه نیستند تا خلق کنند. اما همه نابغه‌اند! به شرطی که تواناییشان در کاری که می‌کنند لحاظ شود؛ نمی‌شود از یک کبوتر انتظار داشت مثل خر عر بزند. آدم‌هایی هستند که بهترین چیزها را پیش رو دارند اما به آن پشت کرده و بدترین‌ها را دست‌چین می‌کنند؛ من یکی از آنهایم! آن‌هایی که تمام پل‌های پشت‌سرشان را خراب کرده‌اند هرگز برنمی‌گردند، فقط پیش می‌روند. تو هم مثل من گذشته‌ی خرابی داری، اما آینده‌ات مثل من دست نخورده‌ست. لبخند بزن که جهان را عوض کنی، اجازه نده که جهان چهره‌ات عوض کند. در پاسخ به آن‌چه می‌خواهی، پیش می‌آید که زندگی‌ات بگوید “نه!” اما در نهایت چیز بهتری بدهد؛ تو هرگز نباید آن را قبول کنی، بهتر است منتظر بمانی برای “بهترین” که چیزی جز معنای بهتر نیست! زندگی هر کسی دو روز بزرگ دارد، روزی که به دنیا آمد و روزی که فهمید چرا! پس هر چه گفتند کشک است، معنای زندگی چیزی جز معنا دادن به زندگی نیست. ما همه در خانه‌ای زندگی می‌کنیم که اشتباهن بالا رفته و تنها با اشتباه بهتری می‌توان خرابش کرد، پس نگران نباش! مهم نیست اگر همه‌ی پل‌های پشت سرت را خراب کرده‌ای، زود باش! پل‌هایی پیش رو داری که باید خراب شود.

منبع: دیل گپ