حافظه_تیان یوآن

 

حافظه‌ی انسان
نجواکنان در آب‌گذری
بی‌خستگی جاری‌‌ست
تا دم مرگ

 

حافظه‌ی تاریخ
مثل دریا
ناپدید نمی‌شود هرگز
حتی اگر ذره‌ذره شود زمین
جاری می‌شود در ستاره‌ای دیگر

 

حافظه‌ی خدا
مثل آسمان گنگ
تا ابد ساکت‌ست
حتی اگر نقض شود حقیقت

 

حافظه‌ی جنگ
قبرستانی‌ست
که باید آن‌را شن‌های روان ببلعند
حتی اگر پاره‌های موشک
بپوسند و از هم بپاشند
به‌‌جا می‌ماند اندوه

 

شکفتن را به‌یاد نمی‌آورند درخت‌ها
گرچه با تلاش
همه‌چیز را در حلقه‌های رشدشان پنهان می‌کنند
باز دچار ارّه می‌شوند

 

برگردان: گروه ترجمه‌ی کالج

MEMORY
Tian Yuan

 

Human memory is like water
.murmuring in a culvert
It goes on flowing until death
.with no sense of tiredness
,Historic memory, like the sea
.never vanishes
Even if earth should crumble
.it would flow to another star
God’s memory
,remains forever silent
like the speechless sky
.even if truth is violated
The memory of the war is a graveyard
.to be swallowed up by quicksand
Even if missile fragments were to rust and disintegrate
.sorrow would remain
.Trees cannot remember their verdure
Though they try to hide everything in their growth rings
.they are subject to the saw