برچسب - محقق کَرَکی و جمهوری مادرسیّدِ اسپاگتی و زبان عربی