کمپین جمع‌آوری امضا برای آزادی زندانیان قیام

در اين پتيشن از تمام سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌ایم تا از هر طریقی که شده به حکومت ایران فشار بیاورند و موجب آزادی سریع و بی‌قید و شرط زندانيان قیام شوند. بی‌شک هرچه تعداد امضاهای این پتیشن بیش‌تر باشد، بهتر است. از همه‌ی هم‌وطنان می‌خواهیم علاوه بر امضاء، لینک این پتیشن را که زیر همین یادداشت هم آمده، برای هر كه قفس را دوست ندارد بفرستند. جهت امضای پتیشن کافی‌ست روی لینک زیر کلیک کرده در صفحه‌ای که می‌آید، مطابق عکس نام، نام خانوادگی و ایمیل‌تان را بنویسید و سپس روی آیکون ساین کلیک کنید.
https://www.change.org/p/human-rights-campaign-free-the-arrested-protesters-in-iran