کتاب این سوال ابدی! علی عبدالرضایی

کتاب این سوال ابدی!
مجموعه مقالات و نقدهایی درباره‌ی آثارِ علی عبدالرضایی

این سوال ابدی
تنظیم و گردآوری: پویان فرمانبر، آمنه باجور
ویراستاران: آمنه باجور، ایوب مردانی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
صفحه آرا: فاطمه قهرمانی
سال انتشار: پاییز 1395
چاپ اول
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.


دانلود کتاب این سوال ابدی