قابل توجه تمام فمنیست‌های مسلمان!_علی عبدالرضایی

روزنامه‌ی « آنارشیست‌ها »، سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته بیست و نهم خرداد سال هزار و چهارصد و بیست و نُه شمسی نوشت « پلیس تهران بیست و نُه زن محجبه را به اتهام سرکردنِ چادر در میدان انقلاب بازداشت کرده‌ست». در حالی‌که دکتر ساناز آموزگار رییس دیوان عالی کشور، دقیقن همان روز، تعداد بازداشت شده‌گان را فقط یک نفر اعلام کرده بود، دیروز لاوین دولت‌آبادی رییس پلیس تهران اقرار کرد خبر روزنامه‌ی آنارشیست‌ها صحّت داشته و امروز صبح حدود هفت‌هزار زن با دعوت ویدا پارکس دبیر کل سازمان زنان، در میدان انقلاب تظاهرات کرده‌اند و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر بیست‌و نُه زنِ باحجاب شده و تهدید کرده‌اند تا آزادیِ زنان، میدان انقلاب را ترک نخواهند کرد و برای آزادی پوشش و دفاع از حقوق زنان باحجاب مبارزه خواهند کرد.
@aliabdolrezaie