فی‌البداهه_علی عبدالرضایی

 
مجموعه شعر فی‌البداهه
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: ایوب احراری
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۷۹
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب فی‌البداهه