فوتبالیست آنارشیست_علی عبدالرضایی

تازه الان برنامه‌ی هفته‌ی گذشته‌ی شارلاتان فردوسی‌پور رو دیدم، دیدم که چطور یه خایه‌مال بالفطره با استفاده از شارلاتانیسمی ژورنالیستی علی کریمی رو مقابل مردم قرار داد، و تعجب کردم، واقعن حیرت کردم از وقاحت کارمند ریغوی جاسوس‌خانه‌ی صدا‌و‌سیما و کارچاق‌کنِ یه مشت پاسدار مادرسیّد که در نهایت وقاحت گفت پرت کردنِ میکروفن جاسوس‌خانه‌ی صدا‌و‌سیما، توهین به چهل میلیون نفره! علی کریمی و مسعود شجاعی تنها دل‌سوزای واقعی مردم بین اون‌همه فوتبالیست خواجه‌ی ایرانی‌اند! خایه‌ی علی کریمی رو باید طلا گرفت و محکم کوبید روی کله‌ی کولکافیسیِ خایه‌مالی مثل فردوسی‌پور! مملکت که دست یه مشت ملای جاکش غاصب باشه اون‌وقت یه خایه‌لیسِ تلویزیونِ ضد مردمی خامنه‌ای هم شاعرِ فوتبال رو مقابل مردم قرار می‌ده! طوری که هیشکی هم به این نفله‌ی ریغو نمی‌گه آخه هیش‌تک! تو رو کی می‌گاد!؟ علی کریمی رو از روزی که پا‌به‌توپ شد دنبال کردم، ما خیلی تختی و پوریای ولی رو شاخ کردیم اما جفت‌شون مطلقن قابل قیاس با علی کریمی حتى ناصر حجازی نبودند! علی کریمی هر وقت که وقت‌ش بود کنار مردم ایستاد و به‌قدرت پشت کرد اما فردوسی‌پور مدام با ماستمالی و افشای ظاهری فساد در فوتبال، هم از مردم محبوبیت خرید، هم از جماعت فاسد باج گرفت تا سکوت کنه و به افشاگری‌شون ادامه نده! فقط یه جرأت، فقط یه فوتبالی می‌تونست جلوی مافیای کثیف فدراسیون تاج قد علم کنه. از ژورنالیسم خواجه‌ی ایرانی حالم به‌هم می‌خوره، ندیدم حتی یکی‌شون صداشون دربیاد، نه سرِ ماجرای مسعود شجاعی، نه حالا که یه مشت بسیجی جاکش افتادن به جانِ آنارشیستِ فوتبال. از علی کریمی باید در هر شرایطی حمایت کرد، علی کریمی حتی وقتی که به سیم آخر می‌زنه حقه، فردوسی پور رو باید گرفت و از شش جهت فقط برد کربلا