شاعران جهانی کالج

‍ 📣📣📣📣📣

International poetry web

«سایت جهانی شعر» یکی از معتبرترین سایت‌های شعر است که آثار مطرح‌ترین شاعران جهان ماهیانه در آن به نشر می‌رسد. کالج شعر به عنوان یک حرکت پیشرو و با توجه به نوع عملکردش، باعث شد که این سایت مشهور جهانی در ماه اکتبر ویژه نامه‌ی را به کالج شعر اختصاص دهد که در آن ترجمه انگلیسی اشعار فعال‌ترین شاعران کالج و دو مقاله راجع به کالج به نشر رسیده است.
در لینک‌های زیر می‌تواند به صورت مجزا به صفحه این شاعران و مقالات دسترسی داشته باشید.

مقاله دکتر ابول فروشان درباره‌ی كالج شعر را در لینک زیر بخوانید 👇👇
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/cou_article/item/28784/The-Persian-Poetry-College

مقاله سیمین شیرازی و محمد مروج را در لینک زیر بخوانید👇

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/cou_article/item/28759/Persian-poetry-blossomson-apps

ترجمه انگلیسی شعرهای بهار توكلی را در لینک زیر بخوانید 👇
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28728/Bahar-Tavakoli

ترجمه انگلیسی شعرهای آمنه باجور را در لینک زیر بخوانید 👇
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28732/Ameneh-Bajour

ترجمه انگلیسی شعرهای مصطفا صمدی را در لینک زیر بخوانید 👇
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28738/Mostapha-Samady

ترجمه انگلیسی شعرهای ایوب احراری را در لینک زیر بخوانید 👇

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28749/Ayoub-Ahrari

ترجمه انگلیسی شعرهای فاطمه قهرمانی را در لینک زیر بخوانید 👇

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28745/Fatemeh-Ghahremani

ترجمه انگلیسی شعرهای ساریا ابرا را در لینک زیر بخوانید 👇
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28735/Sarya-Abra