سیاست سطحی‌سازی_علی عبدالرضایی

هر دم از من می‌پرسند ماهیت واقعی فلان کس و فلان جریان چیست!، از کجا بدانم؟ من که جاسوس‌سنج ندارم، کسی هم نیست از دل بیت رهبری خبرهای تاپ بفرستد تا خبرگزاری دایر کنم، فقط می‌دانم ساده و سطحی‌سازی در تمام امور از زمره سیاست‌های کلیدی حکومت ایران‌ست که بخش بزرگی از آن توسط کسانی که ظاهرن از حکومت بریده‌اند اجرا می‌شود! این‌که بروید چهارشنبه‌ها را روسفید کنید یا شیشه‌ی بانک و مسجد بیاورید پایین، بیشتر گزک به دست گوز دادن‌ست! اعتراض که سطحی نمی‌شود، صدای درد بلند است، با سنگ‌اندازی دزدکی و روسری‌برداری یواشکی که نمی‌شود حکومت عوض کرد! این‌گونه جامعه تنها عقده می‌کند خالی تا ناگهان منفجر نشود، همه‌چیز دارد حساب شده پیش می‌رود، من که علم غیب ندارم اما وقتی فیک‌ها و ژورنالیست‌ها این لیدرهای سطحی‌سازی فضا را مغشوش می‌کنند یعنی اتفاق مهمی دارد می‌افتد که نباید مهم تلقی شود. چندی پیش اکبر گنجی و دار و دسته‌اش بطور کامل برای مهره‌ی سوخته روحانی خرج شدند! برای همین دارند باز خرده‌ملیجک خلق می‌کنند، بترسید از روزی که فاطی‌کماندو ژاندارک و شومن‌ها رهبر سیاسی شوند، کارگران در اتاق‌های فکر بشدت مشغول کارند، حتی دارند خودِ خاتمی را دوباره آب‌بندی می‌کنند، خوئینی‌ها با سلام و صلوات نیامده اما باز پای او را به میدان باز کرده‌اند، به عبدالله نوری هم انگار آماده باش خورده! این‌بار حتی از حسن‌گامبو نیز سان خواهند دید، گرچه برای مجتبای جوان بهترین محلل همین خاتمی امتحان پس‌داده‌ست، رهبر جنبش یشمی-پشمی یا شاید خودِ کروبی هم به‌کار بیاید، می‌بینید!؟ یاران هنوز در راهند، پس فعلن این باران بند نمی‌آید.