رکیک‌تر از ادبیات_علی عبدالرضایی

 

کتاب رکیک‌تر از ادبیات
نویسنده: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
صفحه آرا: فاطمه قهرمانی
حروف‌چین: پویان فرمانیر
چاپ اول: تیر ماه ۱۳۸۷
چاپ سوم: آبان ماه ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

 


دانلود کتاب رکیک تر از ادبیات