روژاوا برموداى اردوغان‌ست_علی عبدالرضایی

روژاوا مثلث نیست اما سه گوشه دارد، جزیره و عفرین و کوبانی‌، سه کانتونِ خودمختار در مرز بین سوریه و ترکیه. مثلث برمودایی که ارتش اردوغان را غرق خواهد کرد!
خودسازماندهی ویژه‌ی روژاواست، پس نیازی به سازمان ملل ندارد که آستین‌کوتاه پوشیده و هی عطسه می‌کند. تفرقه جنسی‌ست نایاب در روژاوا. هزار‌ و یک مذهب مقیم یک خانه‌اند در روژاوا. روژاوا عشق‌ست با چشم‌های عسلی که جنسیّت نمی‌شناسد. روژاوا یعنی غرب اما نه شرقی نه غربی شعاری‌ست که تنها در این نقطه از شرق میانه واقعی‌ست. در روژاوا دو خط موازی آنارشیسم و کمونالیسم به‌هم رسیده‌اند. غیرممکنی که ممکن شده خودِ روژاواست. روژاوا هم آنارشیست‌ست هم کمونالیست و در نهایت عشق‌ست که آغوش وا کرده اما دست‌تنهاست. دل دل دل‌ست روژاوا، عشق‌ست با لهجه‌ی غلیظ کوردی که حتی اگر بمیرد، دیگر نمی‌میرد. بی‌خود نیست که هر چه می‌جنگد بیشتر زنده می‌ماند. روژاوا جایی‌ست در آسمانِ آرمانی سوسیال آنارشیسم که رییس و دولت و پلیس در آن بی‌معنی‌ست. در روژاوا کسی مالیات نمی‌دهد! روژاوا رییس ندارد، آن‌جا فقط مردم حکومت می کنند. وجود پانصد شورا آن هم فقط در کانتون جزیره یعنی آنارشیسم یعنی کمونالیسم. وزارت در روژاوا به نوبت‌ست، سه تا وزیر در هر وزارت‌خانه که یکی‌شان باید زن و هر سه باید از سه تیره‌ی مختلف باشند. بی‌خود نیست که روسیه سکوت کرده آمریکا برگردانده رو تا نبیند و کتمان کند که اردوغان دارد فردای دنیا را خراب می‌کند.
فردای دنیا روژاواست، پس شکست ندارد. روژاوا مثلث نیست اما برمودای سه‌تکه‌ای‌ست که ارتش اردوغان را غرق خواهد کرد! روژاوا دائم در انقلابی رایزومی‌ست، آدم‌ها در روژاوا رایزوم‌ند، و چون یکی بیفتد هزار می‌روید، پس دو میلیون نفر در روژاوا، فردا دو میلیارد نفرند در دنیا و اردوغان چه ابلهانه دور برداشته‌ که قلاده باز کرده در روژاوا!
دختران قامیشلو خسته‌اند؟ هِزا سال‌ها علیه داعش جنگیده برای برابری، جودی سال‌ها جنگید برای برابری و حالا که حاصل شد یک دیکتاتور، یک اردوغان خامنه‌ای دست بردار نیست.
روژاوا گهواره‌ی دمکراسی کمونالیستی و چندقومی‌ست. روژاوا یعنی دنیای دیگری ممکن‌ست، روژاوا بی‌رقیب‌ترین تجربه‌ی آزادی‌ست، نیلوفر زیبایی که در بهشت غرب منتظرش بودیم و ناگهان از مرداب سوریه سربرآورد. یک اتفاق زیبا که داعش نتواست، اسد نتوانست، حتی خامنه‌ای نتوانست اما حالا اردوغان با اشاره‌ی آمریکا و روسیه می‌رود که خرابش کند. روژاوا گهواره‌ی تازه‌ترین ساختار سیاسی‌ست که در خرابه‌ی سوریه کشف شد. روژاوا غربی که در شرق رویید، قلب کوچک آرمان‌های این‌همه میلیارد نفر روژاواست اما حالا دیکتاتوری مریض می‌رود که از کارش بیندازد.
رژاوا یک ایده‌ست، یک رویا، کاش بلاهت می‌دانست که ایده را نمی‌شود تصرف کرد، رویا را نمی‌شود کشت، ایده آزاد‌ست، آزادی روژاواست.