رجال الحدید فقط یصدءون تحت المطر_علی عبدالرضایی

رجال الحدید فقط یصدءون تحت المطر
ترجمه عربی کتاب «تنها آدم‌های آهنی در باران زنگ می‌زنند»
اثر علی عبدالرضایی
مترجم: الحبیب الواعی
نشر PoetryPub

دانلود کتاب رجال الحدید فقط یصدءون تحت المطر