دروغ‌گویی شرط اول بقاست_علی عبدالرضایی

از طبقه‌ى متوسط هرگز هيچ برنيامده، هيچ برنمى‌آيد. طبقه‌ى متوسط مدام ميانه‌رو بوده، راضى بوده به وضع موجود. بيخود نيست كه هرگز آن‌ها را مخاطب قرار نداده‌ام! پيش‌تر فقط براى “هاى كلاس‌ها” و “لوكلاس‌ها”يعنى فرادستان و فرودستان مى‌نوشتم. حالا ولى چند سال است كه از دسته‌ى اول هم بريده‌ام از بس كه تازه به دوران رسيده‌هاى مذهبى و فرهنگ نديده‌ها قاطىِ طبقه‌ى فرادست ايرانى شده آن را از درون خواجه كرده‌اند. حالا با اين‌كه هيچ تجربه‌ى ملموسى از فقر ندارم در متن‌هايم فقط به فقرا چشم دارم؛ به آن‌ها كه در دهان‌شان آتشفشان كار گذاشته‌اند؛ به آن‌ها كه لقمه را از دهان‌شان ربوده‌اند؛ به نسلى از جوانان ايرانى كه از صبح على‌الطلوع تا نيمه‌هاى شب بيگارى مى‌كنند تا در جيب‌هاشان پولى جمع شده با هزار مشقت از ايران بزنند بيرون و در يكى از كشورهايى كه به آينده‌شان شانس مى‌دهد پناهنده شوند! بروند به كشورى مثل استراليا كه وزير محبوب طبقه متوسط اين روزها دارد آن‌جا رسوايى را در زنبيل مى‌كند. مستر ظريف اين كارگزار سرمايه‌دارىِ ملايى خوب مى‌داند كه ديگر كارد به استخوان رسيده و هر ايرانى حق دارد اگر زندگى در ايران را تحمل نمى‌كند، حق دارد اگر گاهى كشكِ آش را وقت پناهندگى زياد مى‌كند. با اين‌همه باز آقاى ظريف از رو نمى‌رود، در رسانه‌های استراليا جار مى‌زند پناهجويانی ايرانى كه آمده‌اند اين‌جا و از وضعيت حقوق بشر شكايت مى‌كنند همه از دم دروغ‌گويند؛ مى‌گويد ايران آزادترين كشور خاورميانه كه هيچ، بلكه از بسيارى از كشورهاى غربى نيز دمكرات‌تر است، زيرا كه هفتاد درصد مردمانش در همين انتخابات اخيرش شركت كرده‌اند!
دقيقن بيست و پنج روز پيش يكى از مخاطبان صفحه‌ى فيسبوكم كه پناهجويى در استرالياست و منتظر پاسخِ پناهندگى، با لحنى شاكى خطاب به من نوشته بود تو كه در لندن دارى عشقِ دنيا را مى‌كنى چه كار دارى به مردم ايران كه هى مى‌نويسى رأى ندهند!؟ امشب يعنى دقيقن يک ساعت و نيم پيش همان هم‌وطن با كلماتى غم‌زده نوشته “حق با تو بود، از وقتى كه ظريف آمده اين‌جا ورق برگشته، وكيلم مى‌گويد با پرونده‌اى كه تو دارى دادگاه را خواهى باخت “و بعد هم نوشت” كاش مى‌گفتم مسيحى شده و با اين ادعا اقدام به پناهندگى مى‌كردم. “شوخى نيست! اين روزها قريب به اتفاق هموطنانِ پناهجويى كه در تركيه منتظرند مثلن مسيحى شده‌اند. دوست آنارشيستى دارم كه در منچستر، مترجم پناهجويان ايرانى در دادگاه‌هاست؛ مى‌گويد از بس براى ايرانى‌هاى تازه مسيحى ترجمه كردم كم كم دارد از مسيح خوشم مى‌آيد. مستر ظريف مسلمان در رسانه‌ها پر كرده كه هفتاد درصد ايرانى‌هاى مسلمان در انتخابات ششم اسفند با رهبر مسلمانان ايران بيعت كرده‌اند، در حالى كه خود بهتر از همه مى‌داند قريب به اتفاق اين جمعيت اگر پا بدهد كه از ايران فرار كنند خود را مسيحى جا مى‌زنند، زيرا كه بشر در ايران هيچ حقى ندارد، زيرا كه آن‌جا دروغ‌گويى شرط اول بقاست، زيرا كه آن‌جا همه مقصرّند اما هيچ‌كس دوست ندارد تاوان بدهد براى همين همه دارند مى‌دهند.
مارس 2016

منبع: کتاب دیل گپ