حکومتِ عربی_علی عبدالرضایی

با رهبر حزب‌الله لبنان حال می‌کنم، خیلی راحت و صادقانه می‌گوید که ضد فارس‌هاست و حکومت ایران را کاملن عربی می‌داند و با وقاحت کامل اعلام می‌کند چهل سال‌ست ایران به تصرف اعراب درآمده، آن‌وقت مردم مثلن وطن‌پرست ایران کاری به این ملا که خرج شکم و زیرشکم‌ش را می‌دهند ندارند ولی کار دارند به دشمن‌شان ترامپ اگر دیروز به غلط خلیج فارس را عربی خواند! سید حسن نصرالله یک تفاوت مهم با سیدات ایرانی دارد و آن، این‌ست که لااقل ریاکار نیست، زل می‌زند توی چشم شما و همه را سید و عرب‌زاده می‌خواند و نمی‌داند که تنها نیم‌درصدِ آن‌ها که در ایران زندگی می‌کنند و اغلب حکومتی‌اند، مادرجنده‌اند.