حکمت س_علی عبدالرضایی

حکمت س
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: ساریا ابرا
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۰
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب حکمت س