جریان_کادیر بیلگین«Kadir bilgin»

فوت می‌کنم
توی تمام گوش‌های مخفی شعر
ناگهان هوایی می‌شود عقل‌‌ت
و غروب جاری می‌شود از لب‌هات
می‌نشینی در قلب جریان
فکر کن دیوانه شدی در حضور عشق
بیا کنارم
گوشتت منقبض است
آیا حقیقت دارد
جنونِ ایستاده بر بازوهایت؟
زود باش بیا در پریشانی‌ام
این، خواسته‌ی آخرم است
رها کن موهایت را
بهار آمد

 

برگردان: منصور بابالویان


AKINTI

Kadir bilgin

Üflerim
Şiirin tüm gizini kulaklarına
Havalanır birden aklın
Akşamlar akar dudaklarına
Oturursun ortasına akıntının
.Tut ki bir aşklığına çıldırdın
Sokul yanıma
,Çoğul mudur etin
Gerçeklerden mi süzüldü
?Kolunda duran cinnetin
Haydi gel tedirginliğe
Son çağrımdır bu
Çıkarıver tüylerini
.Bahar geldi