تنها آدم‌های آهنی در باران زنگ می‌زنند_علی عبدالرضایی

تنها آدم‌های آهنی در باران زنگ می‌زنند
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
حروف‌چین: نوید استاک
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: 1372
چاپ سوم: 1396
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب تنها آدم‌های آهنی در باران زنگ می‌زنند