بین دوری و دوزخ _ مصطفی صمدی

بین دوری و دوزخ
اثر مصطفا صمدی
ویراستار: نذیراحمدبهراد
طرح جلد: حسین علی ابراهیمی بر اساس نقاشی محسن حسینی
برگ آرایی: حسین علی ابراهیمی    ناشر: خانه شعر جوان           چاپ اول: تابستان 1394

دانلود کتاب بین دوری و دوزخ