باخت_پویان فرمانبر

باخت

جای قایقی خالی‌ست در چشم‌هام
که اگر غرق شَوَد در من
یا بربخورد به موسی
که جهان را ‌رنج می‌خواست
بُرنمی‌خورَد آسمان
یا ابری که درست بالای سرم
دارد چنان می‌شاشد به من
به تو
و حتا ابلیس
که چیزی جز سوال نیست

پلیس اگر پُلی نزند
دنبال چه باشد جز دزد
که آنقدر فرار مى‌كند
تا پليس شود

شکارچی كار می‌کند در آسمان
و من كه بی‌كارم
باید چکار کنم
که این چه
دست بردارد از سرم

ما همه پروازیم
گرچه تنها برخی پرنده‌اند
درست مثل تنهایی
که چک‌چک آب است در کلیسا
و یا همین نقاش
که مرا کشیده‌ بر صلیب
تا زمان بخوابد
مثل ساعتم روى مچ

من از اشک لذت می‌برم
تا مى‌توانى ببار
اما اگر اقرار کنم
باز آیا می‌برم؟

LOSE

A boat is missing in my eyes
If it sinks in me
Or comes across Moses
who suffered for the world
The sky won’t shuffle
Or the cloud right above my head
That is pissing on me
On you
And even on Beelzebub
That is nothing except a question

What can the police do
Except to chase the thief
Who runs away so much
As to become the police

The Hunter works in the sky
And I who am idle
What should I do
So this ‘What’
Leaves me alone

We are all flight
Of course a few are only birds
Exactly like solitude
That is water’s drip drip in a church
Or this very painter
Who put me on the cross
Until time goes to sleep
Like the watch on my wrist

I enjoy tears
Rain as long as you can
But if I confess
?Will I win again

منبع: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/28742/Pooyan-Farmanbar