آب لاکو_تصویرنگاری شعر علی عبدالرضایی به کوشش سپهر رضایی

آب لاکو
شاعر: علی عبدالرضایی
تصویرپرداز: سپهر رضایی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
صفحه آرا: فاطمه قهرمانی
سال انتشار: 1395

دانلود کتاب آب لاکو اثر علی عبدالرضایی